miércoles, 23 de noviembre de 2011

Convocatoria de Asamblea Xeral


O 24 de novembro de 2011 ás 20,00 horas en primeira convocatoria e as 20,30 horas en segunda convocatoria terá lugar na Sala Felix Rodríguez, no edificio da Área Panorámica de Tui, a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación co seguinte orde do día:1. Lectura e aprobación , se procede, da acta da Asamble anterior.
2. Memoria das actividades do ano 2010.
3. Estado de contas do exercicio 2011.
4. Renovación de cargos da Xunta Directiva.
5.Rogos e Preguntas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario